Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Autorské právo

Tlačiť PDF

Obsah serveru Bytového podniku mesta Liptovský Mikuláš, akciová spoločnosť – prevádzkovaného na internetovej adrese  www.bplm.sk, je majetkom spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a je chránený autorským právom i inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, tabuľky, grafy, nástroje a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené obsahové zdroje prevádzkované na tomto servery.
 
Obsah serveru Bytového podniku mesta Liptovský Mikuláš, akciová spoločnosť a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria súčasť tohto serveru, sú určené len pre osobné použitie. Bez predchádzajúcej písomnej dohody je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu zverejneného na www.bplm.sk, ďalej je zakázané spracovávať a upravovať akékoľvek  informácie z tohto zdroja pre účely tretej strany.
 
Tento obsah môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený len pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného zvolenia.
 
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
Posledná úprava ( Sobota, 29 August 2009 15:56 )  
Ste tu: